Om vi reflekterar över hur vi själva gör och hur vi kan läsa andras signaler när vi

har sex, har vi också lättare att se om någon annan är på väg att bli utsatt.

Här är en film om kommunikation och samspel.