top of page
  • Vit Facebook Ikon
  • Vit Twitter Ikon
  • Vit Instagram Ikon

Lär dig mer om vad hur du kan agera vid övergrepp och hur du kan stötta en som blivit utsatt. 

Det är vanligt att media och personer undrar hur det kommer sig att ett övergrepp och en våldtäkt kan äga rum i till exempel ett publikhav. Det kan kännas konstigt. Kunskap om att många paralyseras vid våldtäkt, det som kallas frozen fright, plus en kunskap om att en våldtäkt inte alltid sker med en penis utan också kan vara fingrar som förs upp i en slida eller en anal, kan hjälpa en att förstå att det faktiskt förekommer även i folkhav och på dansgolv.

Syns alltid en våldtäkt?

Syns alltid en våldtäkt?

Filmen om den nya sexualbrottslagstiftningen lyfter att vi kan ta avstamp i lagen för att diskutera vad som är ömsesidighet och inte. Den visar också att vi behöver diskutera maskuliniteter. Av de som begår sexualbrott är väldigt många män, men det betyder inte att det är många män som gör det. Ta chansen att tro på att killar och unga män kan vara en del av arbetet, att de kan vara en del av lösningen och inte i första hand ett problem. Men de behöver engagera sig. Dare to Care kan vara ett sätt för att få fler att bli en del av en långsiktig förändring.

Om ömsesidighet och maskulinitet

Om ömsesidighet och maskulinitet

Emotionell första hjälpen

Emotionell första hjälpen

Att ta personen på allvar, inte nedvärdera det hen utsatts för och att lyssna mer än du själv pratar är bra grundförutsättningar för stöd. Motivera gärna personen att polisanmäla händelsen, du har dock inget anmälningstvång.

- Berätta vem du är och att din hjälp är menad som ett erbjudande

- Lyssna mer än du själv talar

- Visa den utsatta att du tror på vad hen berättar. Din uppgift är inte att utreda brottet utan att stötta.

- Stötta personen men lova inte mer stöd än du kan ge

- Förmedla en positiv grundstämning, t ex genom att säga att det är bra att personen berättar och söker stöd.

- Försök inte att lösa situationen utan lägg din energi på att hänvisa den utsatta vidare till den som kan hjälpa långsiktigt. 

På evenemang har poliser och annan säkerhetspersonal ibland så kallade benfickekort med checklistor för sexuellt ofredande respektive våldtäkt på vardera sidan.

Se polisens checklista vid sexuellt ofredande och våldtäkt>>

Polisens checklista för våldtäkt och sexuellt ofredande

Polisens checklista för våldtäkt och sexuellt ofredande

bottom of page