top of page

1. Vad skapar våld?

Våld sker inte som en isolerad företeelse, utan möjliggörs genom att "mildare" former av beteenden accepteras och normaliseras, som till exempel jargong och tafsningar. 

Begränsningar

Föreställningar
& fördomar

Grovt språk

"Lek" och humor

Kränkande behandling

Trakasserier

Diskriminering

Sexuella trakasserier

Hot

Våld

Hatbrott

Grövre våld

  • Vit Facebook Ikon
  • Vit Twitter Ikon
  • Vit Instagram Ikon

Skrolla ner för att se nästa bild!

2. Vad skapar förändring?

Men det går också att förändra. Det går att främja en ömsesidighetskultur genom att vara medveten om och aktivt stärka de positiva normer som bygger på omtänksamhet och ömsesidighet. Det går också att jobba förebyggande för att ändra de signaler som kan leda till sexuella övergrepp. Och om ett övergrepp sker behöver det finnas en beredskap för att ta hand om det som hänt på ett bra sätt. 

främja

Tillitsfulla relationer

Norm-medvetenhet

Delaktighet & inflytande

Kunskap om...

Stärka förmågor

Samarbete

Kartläggning 

Inkludering

Samtal

Likabehandling

Analys


Se risker & motverka

förebygga

åtgärda

Upptäcka

Rutiner

Dokumentation

Anmälan
& skydd

Skrolla ner för att se nästa bild!

3. hur skapar dare to care förändring?

Dare to Care vill påverka i ett tidigt skede för att uppmuntra och uppmana till att 1) själv reflektera över hur en hanterar gränser och 2) ingripa om en ser något som ser ut att vara på väg att gå fel. Det är det publika perspektivet. 

Dare to Care_Röd.png

främja

Tillitsfulla relationer

Norm-medvetenhet

Delaktighet & inflytande

Kunskap om...

Stärka förmågor

förebygga

Samarbete

Kartläggning 

Inkludering

Samtal

Likabehandling

Analys


Se risker & motverka

åtgärda

Upptäcka

Rutiner

Dokumentation

Anmälan
& skydd

Det blir bäst när det är tydligt för anställda och tillfälliga volontärer att ledningen vill att man ska prioritera en lyhörd vaksamhet som tar hand utsatta  och därmed bidra till att utsatta får det stöd de behöver. Därför utbildar Daretocare också ansvariga, anställda och festivalens volontärer. 

Med den grunden blir också den publika delen av Daretocare blir starkare. Det positiva publika perspektivet ska stärka besökarna i att reflektera kring hur man kan gripa in så tidigt och - oftast - så lågaffektivt som möjligt. 

bottom of page