Skrolla ner för att se nästa bild!

Vad skapar våld?

Våld sker inte som en isolerad företeelse, utan möjliggörs genom att "mildare" former av beteenden som till exempel jargong och tafsningar, accepteras och normaliseras.

Skrolla ner för att se nästa bild!

Vad skapar förändring?

Men det går också att förändra. Det går att främja en ömsesidighetskultur genom att vara medveten om och aktivt stärka de positiva normer som bygger på omtänksamhet och ömsesidighet. Det går också att jobba förebyggande för att ändra de signaler som kan leda till sexuella övergrepp. Och om ett övergrepp sker behöver det finnas en beredskap för att ta hand om det som hänt på ett bra sätt. 

Dare to care och förändring

Hur skapar Dare to Care Förändring?

Dare to Care verkar i ett tidigt skede för att uppmuntra och uppmana till att 1) själv reflektera över hur en hanterar gränser och 2) ingripa om en ser något som ser ut att vara på väg att gå fel.